Over de School voor Filosofie

De School is een vereniging zonder winstgevend doel die in België al meer dan veertig jaar cursussen aanbiedt. Haar doel is iedereen te helpen die meer diepgang en een rijkere invulling van het leven zoekt, dit leven wil afstemmen op de wetten van de natuur en zijn of haar spirituele dimensie wenst te ontwikkelen.

PRINCIPES en PRAKTIJK

Het principe van "leer en geef door"

De basiscursus van de School is Praktische Filosofie. In een onderzoekende sfeer, moedigen we een ontdekking aan van filosofische principes gebaseerd op persoonlijke ervaring. We leggen er de nadruk op de verworven kennis uit het filosofische onderzoek in de praktijk om te zetten. Filosofie hoeft niet een louter intellectuele oefening te zijn.

Het universele concept van Eenheid

De cursussen zijn geïnspireerd door het aloude concept van "eenheid", en ze refereren aan een wijd spectrum van filosofen, denkers en schrijvers. Het simpele maar krachtige concept van eenheid, of non-dualiteit (advaita), betekent dat er een essentiële eenheid aan alles ten grondslag ligt. Eenieder van ons heeft in zich toegang tot die eenheid als een onuitputtelijke bron van kracht, welzijn en begrip, en die de sleutel bevat tot een gelukkig en vredevol leven.

Iedereen is welkom

De School is niet exclusief. De School is niet gebonden aan enige religie en anderzijds staat ze open voor gelijk wie, met gelijk welke achtergrond of levensvisie. Studenten wordt gevraagd anderen niet te bekritiseren, maar altijd tolerant en respectvol te zijn. In de lessen wordt het materiaal steeds grondig met de groep besproken. Er zijn geen examens of getuigschriften te behalen.

MEDITATIE en verder

Meditatie

Studenten die na de inleidende Praktische Filosofiecursus ervoor kiezen de reeks verder te zetten, kunnen na ongeveer een jaar beginnen met meditatie - zie de pagina Meditatie voor meer info. Meditatie vormt op termijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het innerlijke leven en de ontdekking van zichzelf.

Vrijwillige Dienstbaarheid

Een bijkomend aspect in een gevorderd stadium is de uitnodiging om mee te helpen in de werking van de School, zoals het bereiden en aanbieden van de koffie/theepauze bijvoorbeeld. Hier hebben we de gelegenheid om met anderen in de School te werken en kunnen we de filosofie in de praktijk toepassen. Lesgevers zijn ook filosofiestudenten in de School en ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun diensten. Door dergelijk vrijwilligerswerk kan de School haar lesgelden minimaal houden.

Residentiële Evenementen

Het volgende stadium voor mediterende studenten biedt de gelegenheid deel te nemen aan residentiële studie-evenementen. Doorgaans is er een inleidend weekend gevolgd door een volledige week.

Een waaier van cursussen

Ofschoon praktische filosofie het grootste deel van de activiteit in de School behelst, zijn er facultatieve groepen voor het bestuderen van Plato, Sanskriet, economie, kalligrafie en dans. Deze activiteiten illustreren hoe filosofie in de praktijk inspirerend kan zijn in alle domeinen van het leven.

ontstaansgeschiedenis

1/5
Gesticht in London in de jaren 1930 voor studie van onze samenleving

De School of Economic Science – voorloper van de School voor Filosofie – werd opgericht in Londen in 1937 ter bevordering van de studie van de natuurlijke wetten die de menselijke maatschappij beheersen. Destijds was het centrale onderwerp economie, ten gevolge van de grote economische depressie van de vroege jaren 1930.

2/5
Fundamentele vragen leidden naar de studie van filosofie

Studies leidden tot fundamentele vragen over hoe de wereld en de maatschappij in mekaar zittenen naar de ware essentie van het menselijk wezen. Dit ging op natuurlijke wijze over in een filosofische studie. In de vroege jaren 1950 werden voor het eerst filosofiecursussen aangebodendoor de stichter, Leon MacLaren. Filosofie isnog steeds het hoofdonderwerp in de School.

3/5
Een aloude filosofische en spirituele traditie als leidraad

In 1961 zocht de stichter en het hoofd van de School, Leon MacLaren, contact met een leidende figuur van de oude filosofische en spirituele advaita-traditie in India, Śrī Śāntānanda Saraswatī. De eerste ontmoetingen in 1965 openden een betekenisvolle nieuwe dimensie in de theoretische en praktische benadering van de School, waaronder de introductie vanmeditatie. Ditcontact leverde over vele jaren een rijkdom aan diepgaande kennis op.Deze kennis vormt een aanzienlijk deel van het vandaag gebruikte studiemateriaal. De School onderhoudt op regelmatige basis contact met de huidige opvolger,Śrī Vasudevānanda Saraswatī.

4/5
Internationale uitbreiding

De internationale verspreiding van de School vond voornamelijk plaats dankzij het enthousiasme van Schoolleden die om professionele of persoonlijke redenen naar andere landen trokken of terugkeerden. Met meer dan 40 Schoolcentra wereldwijd staat momenteel Dhr. Donald Lambie aan het hoofd – hij nam het leiderschap over toen Leon MacLaren overleed in 1994.

5/5
 De School in België

In 1970 stichtten Henri en Joan Schoup de School in Brussel en in de jaren ’80 de Antwerpse afdeling. Momenteel organiseert de School cursussen in het Nederlands, Frans en Engels. In 1995 gaf Henri Schoup het leiderschap van de School in België door aan Dhr. Alain De Caluwé.

Andere talen?

De inleidende cursus Praktische Filosofie wordt gegeven in Antwerpen en Brussel.

Er zijn tevens cursussen beschikbaar in het Frans en Engels.
Bezoek onze Frans- of Engelstalige websites voor volledige informatie.

Proeven van filosofie

De volgende 10-weekse introductie cursus Praktische Filosofie wordt in onze leslokalen gegeven.
De cursus kost € 90 per trimester; na de eerste 3 trimesters is dit  € 160.