Waarom mediteren?

Vandaag is meditatie meer en meer vanzelfsprekend en wordt het weldoende effect ervan erkend. Meditatie wordt zelfs toegepast in domeinen zoals leiderschapstraining, topsport en emotionele intelligentie.

INNERLIJKE STABILITEIT

Met meditatie is het mogelijk om tot een punt van stilte te komen waarin we ons ware Zelf kunnen ervaren dat onveranderlijk is. Dit helpt om standvastigheid in het leven te vinden. Dit laat je toe om het leven door te komen, zonder dat het een dolle rit wordt. Meditatie lost de stress, de druk en de moeilijkheden op.

Op een punt van stilte en evenwicht blijven, laat ons toe om een antwoord te bieden aan de wereld en in de wereld te leven zonder opgejaagd te worden en de wereld te moeten ondergaan.

INNERLIJKE VREDE

Meditatie leidt tot innerlijke vrede. Het is een vrede die de wereld hard nodig heeft. De wereld waar er zovele conflicten en spanningen zijn: innerlijk in individuen en in gezinnen en tussen volkeren.

Als we die vrede regelmatig en diep kunnen ervaren, kan ze ons helpen ons terug meer mens te maken, onze innerlijke spanningen en conflicten op te lossen en kunnen we harmonieuzer omgaan met anderen.

De school & meditatie

Studenten die de cursus Praktische Filosofie verderzetten na het eerste trimester, krijgen de gelegenheid meditatie aan te vatten in hun tweede jaar (met de mogelijkheid dit eerder te doen op verzoek van de student). De School heeft de meditatiemethode ontvangen via de instructie en begeleiding van het hoofd van de Advaita Vedanta Traditie in het noorden van India, de toenmalige Shankaracharya van Jyotir Math.

Vanaf het begin was het doel de meditatie beschikbaar te maken voor eenieder die vrijheid, de volle diepgang van het bestaan en een dieper begrip van zichzelf verlangt.

Citaten over meditatie

“In meditatie gaat men dieper en komt men tot een fase waar bijna niets beweegt, maar dit moet niet met ‘het niets’ gelijkgesteld worden, want het is in potentie het meest krachtige dat in het universum bestaat. Zo iemand heeft eenheid bereikt en is boven dualiteit uitgestegen. Hij of zij is in rust, vanwaaruit alle handelingen oprijzen en waarin ze vervuld worden.”
Śrī Śāntānanda Saraswatī (1913-1997)
“Wanneer je door de dwang van omstandigheden in verwarring wordt gebracht, keer dan zo snel mogelijk tot jezelf terug en laat je niet langer dan nodig is van de wijs brengen. Immers, door steeds weer terug te vallen op je innerlijke harmonie, zul je er steeds makkelijker toe komen.”
Marcus Aurelius
“Op het roerloze punt van de wentelende wereld. Vlees noch vleesloos; Van noch naar; op het roerloze punt, daar is de dans, Maar rust noch beweging. En noem het geen verstarring, Waar verleden en toekomst verenigd zijn. Beweging van noch naar, Stijgen noch dalen. Indien het punt er niet was, het roerloze punt, Zou er geen dans zijn, en er is enkel de dans.”
T S Eliot

Andere talen?

De inleidende cursus Praktische Filosofie wordt gegeven in Antwerpen en Brussel.

Er zijn tevens cursussen beschikbaar in het Frans en Engels.
Bezoek onze Frans- of Engelstalige websites voor volledige informatie.

Proeven van filosofie

De volgende 10-weekse introductie cursus Praktische Filosofie wordt in onze leslokalen gegeven.
De cursus kost € 90 per trimester; na de eerste 3 trimesters is dit  € 160.