Cursusaanbod

In de geest van zelfonderzoek moedigt de School een ontdekking van filosofische principes aan, gebaseerd op persoonlijke ervaring. Nadruk wordt gelegd op het in de praktijk omzetten van kennis verkregen uit dit filosofisch inzicht, eerder dan het als een louter academische oefening te zien. Vanuit hun kennis en praktische ervaring als studenten in de School, werken de lesgevers op basis van het principe “leer en geef door“.

Over ons

De School is een non-profit organisatie en biedt sinds meer dan veertig jaar cursussen aan in België.

De School is er voor iedereen die een voller, rijker en nuttiger leven wenst. Zij helpt de spirituele aspecten van hun leven te ontwikkelen in overeenstemming met de wetten van de natuur.Vanuit het principe dat alles in eenheid zijn grondslag heeft, wordt in de cursussen van de School onderzocht hoe iedereen zelfkennis en innerlijke vrede kan bereiken. Van daaruit kan iedereen waar geluk ontdekken, bewuster leven en zijn of haar innerlijke mogelijkheden tot vervulling brengen.

Wil je nu inschrijven?

Klik hier om een plaats te reserveren op de volgende startcursus die begint op maandag 17 september (Antwerpen) en op woensdag 19 september (Brussel). De wekelijkse lessen duren van 19.30u tot 22u, onderbroken door een pauze met verfrissingen.

Meer info

ANDERE TALEN?

De cursus Praktische Filosofie gaat door op maandagavonden (Antwerpen) en woensdagavonden (Brussel). Deze lessen worden ook in het Engels gegeven (Brussel, maandagavond) en in het Frans (Brussel, maandagavond). Bezoek de web sites: www.practicalphilosophy.be of www.philosophiepratique.be voor de locaties, datum en tijdstip.

PROEVEN VAN FILOSOFIE

Voor de komende cursus van 10 weken Inleiding tot Praktische Filosofie, wordt het lesgeld verlaagd tot 90 EURO (in tegenstelling tot het normale bedrag van 135 EUR). Dit lesgeld is volledig terugbetaalbaar gedurende de eerste drie weken, aan eenieder die de cursus om welke reden ook niet kan of wenst verder te zetten.