Cursussen 

Nieuws

Over Ons

Contact

OVERZICHT

Geïnspireerd door het concept van Non-Dualiteit

De filosofie-cursussen zijn geïnspireerd door het aloude concept van Non-Dualiteit (Advaita), maar ze refereren aan een wijd spectrum van filosofen, denkers en schrijvers.

Het concept van Non-Dualiteit betekent dat er een essentiële eenheid is die aan alles ten grondslag ligt. In elk van ons kan die bereikt worden als een onuitputtelijke bron van kracht, welzijn en begrip dat de sleutel bevat van een gelukkig, vervullend en vredig leven.

Voor hen die deze ideeën wensen te onderzoeken biedt de School filosofie-cursussen aan in september, januari en april. Voor velen reikt hun interesse tot daar. Voor anderen die meer willen weten biedt de School bijkomende lessenreeksen aan voor verdere verdieping.

Het principe van "leer en onderwijs"

In een geest van onderzoek moedigt de School een ontdekking aan van filosofische principes gebaseerd op  persoonlijke ervaring. Nadruk wordt gelegd op het in de praktijk toepassen van de kennis verworven door  filosofisch onderzoek, eerder dan dat het bij een academische oefening blijft. Op basis van het principe "leer en onderwijs",  worden lesgevers aangeduid op basis van hun kennis en praktische ervaring als studenten in de School.

Geen examens!

De lessen worden steeds mondeling gegeven en er zijn geen geschreven of mondelinge examens of diplomas. Ze vinden plaats in groepen die wekelijks samenkomen gedurende drie trimesters elk jaar, in overeenstemming met een normaal academisch jaar.

Op basis van vrijwilligheid

Het is een belangrijk principe dat er geen vergoeding ontvangen wordt voor het lesgeven in de School. De lesgelden betaald door de studenten vormen de belangrijkste bijdrage aan de algemene kosten voor het functioneren van de organisatie en het aanhouden van de locaties. Voor de financiering van speciale projecten wordt soms een beroep gedaan of giften.

Een waaier aan onderwerpen

Praktische filosofie vormt het grootste deel van de werkzaamheid van de School, maar andere groepen hebben zich gevormd rond specifieke onderwerpen, zoals economie, Plato, Sanskriet, kalligrafie en dans.

Iedereen is welkom

De School staat open voor iedereen. De School wil niet enkel het intellectuele begrip van haar studenten verfijnen, maar moedigt hen ook aan om wat ze hebben geleerd in de praktijk toe te passen.

VZW

De School voor Filosofie is een vrijwilligersorganisatie met het statuut van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’.  Zij heeft een ondernemingsnummer: 0413304528. Zij die de School doen functioneren doen dit op een volledig vrijwillige basis.  Ze zijn allen studenten van de School.

Voortdurende Studie

Voor sommigen voldoet de inleidende cursus Praktische Filosofie aan hun behoeften. 

Voor hen die de studie en praktijk willen verderzetten is er de mogelijkheid om onderwerpen te exploreren zoals : tegenwoordigheid van geest, geluk, liefde en vrijheid. Zij kunnen ook de meditatie aanvatten.

Meditatie

Voor die studenten die de cursus Praktische Filosofie willen verderzetten na de eerste cursus is er de mogelijkheid meditatie aan te vatten in het tweede of derde jaar (met de mogelijkheid het eerder aan te vatten als de student het wil). Meditatie brengt geleidelijk aan innerlijke vrede tot stand, stilte en helderheid van geest, en brengt ook fijnere energie voort voor praktisch gebruik in het dagelijkse leven.

Zie ook het onderdeel Meditatie voor “Waarom Mediteren?”, “Wat is Meditatie?”, “De School en Meditatie”, “Citaten over Meditatie”.

Vrijwillige Inzet

Nadat studenten kennis hebben gemaakt met de meditatie is de vrijwillige medewerking aan de werking van de School een waardevol aspect van de voortgang. Dit heeft zowel een filosofisch als een praktisch aspect.  Filosofisch biedt het een bijzondere kans om met medestudenten te werken in een atmosfeer en omgeving die bevorderlijk is voor de omzetting van de filosofische leer in de praktijk, niet als een doel op zich, maar als hulpmiddel – een leerschool – om de kennis frequenter en doeltreffender toe te passen in het dagelijkse leven. Praktisch biedt het de nodige mogelijkheden voor de School om te functioneren op een manier die toelaat de lesgelden tot een praktisch minimum te beperken. Reeds van bij het ontstaan van de School voor Filosofie is het een basisprincipe geweest dat activiteiten zoals de bereiding en aanbieden van verfrissingen, schoonmaak en onderhoud van de gebouwen gedaan worden als dienstbaarheid op vrijwillige basis

Residentiële weekends en weken

De volgende fase voor mediterende cursisten, gewoonlijk na zo’n drie jaar, is de mogelijkheid om deel te nemen in residentiële weekends en weken. Daar wordt studiesessies, groepsbijeenkomsten en –gesprekken gehouden, praktisch werk gedaan en tweemaal daags gemediteerd. Als eerste wordt een weekend aangeboden, gevolgd door een week.

De Organisatie

Structuur en Beheer van de School

De School is een vzw. In praktische zin heeft ze twee aspecten : het onderwijs- en vormingsaspect dat de cursussen, studies en activiteiten behelst die worden aangeboden en die de reden is van haar bestaan, en het organisationele aspect dat begaan is met het kader waarin dit kan plaatsvinden (gebouwen en materieel, wettelijke vereisten, administratie, boekhouding en dagelijks beheer).

Het onderwijs- en vormingsaspect staat onder de leiding van de schoolleider, die de algmene lijnen uitzet en toeziet op de inhoud van het cursusmateriaal en de studies, aanstelling van lesgevers en andere gerelateerde zaken.
De vzw School voor Filosofie/Ecole de Philosophie asbl, bestaat uit een 15-tal mannen en vrouwen, allen gevorderde studenten van de School.
Op haar jaarlijkse algemene vergadering kiest de algemene vergadering van de VZW om de drie jaar de Voorzitter, een Schatbewaarder en andere Bestuurders om een Directiecomité te vormen met als doel de werking van de vzw te behartigen en te zorgen dat alle nodige voorzieningen voor een vlot verloop aanwezig zijn.
De Vereniging en Raad van Bestuur zijn gebonden door haar neergelegde statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Cursus Praktische Filosofie

 

Deze inspirerende en uitdagende cursus Praktische Filosofie van 10 weken vindt plaats op maandagavond te Antwerpen, in een lokaal van het Oost West Centrum, Van Schoonbekestraat 148 Antwerpen, en op woensdagavond te Brussel, Gachardstraat 43.

 

De cursus biedt beproefde principes aan die ons bewuster en meer verbonden kunnen maken.  Het is een gelegenheid om deel te nemen aan een levendig gesprek met gelijkgezinde mensen.

 

Schrijf nu in

 

Klik hier om een plaats te reserveren voor de volgende cursus die begint op:

 

maandag 17 september (voorlopig), 2018van 19.30 tot 22.00 u, te 2018 Antwerpen,

Van Schoonbekestraat 148 

woensdag 18 april 2018van 19.30 tot 22.00 u, te 1050 Brussel,

Gachardstraat 43 

 

Vragen?

 

Graag beantwoorden we alle vragen die u mocht hebben over onze cursussen en onze activiteiten.

 

Gebruik gewoon de Contactpagina, of stuur ons een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een unieke kans om te proeven van Praktische Filosofie

  

Nu verlaagd lesgeld in april 2018: €90 (i.p.v. €135, normaal trimestrieel lesgeld); onder 25 jaar: €40.

 

Het lesgeld is terugbetaalbaar indien de cursist de lessen niet verderzet na de 3de les.

 

 

Copyright © 2014 School voor Filosofie. All Rights Reserved. - Privacy  - Disclaimer